Pozrite sa, koľko lásky nám dal Otec, aby sme sa nazývali Božími deťmi