Nasledovník Ježiša Krista potrebuje denno-dennú skúsenosť s počutím Božieho hlasu, rozumieť pokániu, ktorý je životným štýlom nie občasným úkonom. Potrebuje skúsenostne prežívať význam a požehnanie Kristovej spravodlivosti. Krst Duchom Svätým a úplné odovzdanie sa Ježišovi.

 Vlažnosť nás nebadaným, uspávajúcim spôsobom oddeľuje od Ježiša, ktorý túži po celom našom srdci. Spôsobuje duchovnú bezmocnosť a neschopnosť rásť v posvätení. 

Pokánie je prvý krok ku skutočnej zmene života. Čo to ale pokánie je? 

Pochopenie významu Kristovej spravodlivosti oslobodzuje človeka od neistoty a strachu zákonníckeho kresťanstva. Prináša istotu, pokoj a radosť do života s Kristom. Človek žijúci v Kristovej spravodlivosti je vnútorne slobodný. Prežíva skutočnú vďačnosť, ktorá je silnou motiváciou k skutočnej poslušnosti. 

Odovzdávame svoju myseľ, predstavivosť, emócie a svoju vôľu využijeme pre každodenné rozhodnutie sa patriť Kristovi. Prijímame odpustenie, Kristovu spravodlivosť a krst Duchom Svätým. Tento materiál - pomôcku môžete získať na požiadanie.